Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng của Xây dựng nhanh

Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng của Xây dựng nhanh

Trên bình diện khoa học, bản chất của phong thủy chính là quan hệ tự nhiên vốn có giữa trường khí trái đất, địa tầng và sức khỏe sinh lý con người…

Từ lâu đã có rất nhiều ý kiến cho rằng phong thủy là một hiện tượng văn hóa có từ thời cổ đại, là thuật số đón lành, tránh dữ, phong tục dân gian lưu truyền sâu rộng, là quan niệm về mối quan hệ giữa con người với môi trường; là nơi đan xen nhiều chiều (không chỉ về không gian địa lý, lịch sử, chủng tộc, dân tộc…), phức tạp giữa các yếu tố khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật (kiến trúc, xây dựng, quy hoạch đô thị – nông thôn, nghệ thuật tạo hình và tổ chức không gian, môi trường sinh thái…) và khoa học xã hội nhân văn (tâm lý cư trú cá nhân, cộng đồng tín ngưỡng dân tộc, cách tư duy, lối sống) giữa vật thể và phi vật thể…

Đặc biệt giá trị phong thủy về tính phù hợp, hiệu quả trong thiết kế kiến trúc – quy hoạch xây dựng nhiệt đới thân thiện với môi trường ở Việt Nam.

Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng Công Ty Xây dựng nhanh bao gồm Nội dung thiết kế phần thuyết minh và phần bản vẽ:

Phần thuyết minh thiết kế bao gồm các nội dung:

>> Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

>> Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

>> Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;

>> Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

>> Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

Phần bản vẽ thiết kế bao gồm:

>> Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ công trình.

>> Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc

>> Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.