Tag Archives: vật liệu tương lai

Một vài loại vật liệu mới cho tương lai

Một vài loại vật liệu mới cho tương lai

Graphene không phải là một loại vật liệu mới, thực tế nó đã được sử dụng trong xây dựng. Về lý thuyết, đó là một loại vật liệu xây dựng