Tag Archives: vật liệu tổng hợp

Vật liệu phát quang và ứng dụng trong công nghiệp

Vật liệu phát quang và ứng dụng trong công nghiệp

Ánh sáng kích thích tạo nên sự phát quang gồm: ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) hoặc ánh sáng nhân tạo (như đèn trong nhà, đèn của các

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Các thử nghiệm sử dụng các ống nano carbon cho thấy khả năng tự phục hồi hiệu quả hơn với hiệu suất bình quân 107,7%. Các nhà khoa học đã