Tag Archives: vật liệu kính siêu bền

Vật liệu kính siêu bền được tại nên từ gỗ

Vật liệu kính siêu bền được tại nên từ gỗ

Đội ngũ được chỉ đạo bởi nhà vật liệu học Liangbing Hu tại Đại học Maryland, đã đăng kí bản quyền một phương pháp được phát triển nhằm khiến gỗ