Tag Archives: tư vấn mua nhà

Những kiểu nhà dù có tiền cũng không nên mua

Những kiểu nhà dù có tiền cũng không nên mua

1. Không nên mua nhà ở mà cách không xa đó có tòa nhà cao tầng (bởi vì nó sẽ chặn mất dương khí, khi đó âm thắng dương suy;