Tag Archives: Trung quốc

Xây nhà không dùng gạch bằng công nghệ in 3D

Xây nhà không dùng gạch bằng công nghệ in 3D

Quá trình xây dựng ngôi nhà bằng bê-tông được thực hiện trong hai tháng và không cần dùng đến một viên gạch nào. Vì vậy, các ngôi nhà in 3D