Tag Archives: sử dụng tì hưu

Tì hưu vật phẩm phong thủy giúp gia chủ chiêu tài

Tì hưu vật phẩm phong thủy giúp gia chủ chiêu tài

Khi dùng tì hưu nên xâu bằng dây đỏ cát tường đeo ở tay hoặc cổ. Xâu dây vào đuôi tì hưu, đầu chúc xuống dưới, quan trọng nhất là