Tag Archives: sân vườn hợp phong thủy

Rước may mắn vào khi bố trí sân vườn nhà nhờ phong thủy

Rước may mắn vào khi bố trí sân vườn nhà nhờ phong thủy

Theo duy tâm, bố trí sân vườn hợp phong thủy sẽ mang nhiều bình an, may mắn và thuận lợi đến cho gia đình, chính vì vậy yếu tố này

Quan niệm phong thủy giúp cân bằng âm – dương cho ngôi nhà

Quan niệm phong thủy giúp cân bằng âm – dương cho ngôi nhà

Ngoài việc mang lại không khí mát mẻ, trong lành cho không gian sống, đá còn là vật thể tích tụ nhiều năng lượng âm nhất. Bởi vậy mà quanh