Tag Archives: sản phẩm mới

Kangaroo thương hiệu mới tấn công thị trường vật liệu xây dựng

Kangaroo thương hiệu mới tấn công thị trường vật liệu xây dựng

Sản phẩm được ra mắt ngày 21/9 và sẽ có mặt trên toàn bộ hệ thống gần 20.000 điểm bán của Kangaroo. Đây là dòng sản phẩm mới vừa được