Tag Archives: Pin năng lượng mặt trời

Chuyển đổi nhà có thiết kế thông thường thành nhà thông minh

Chuyển đổi nhà có thiết kế thông thường thành nhà thông minh

Dưới đây là 10 bước chuyển đổi thành một ngôi nhà thông minh: 1. Kiểm soát nhiệt độ bằng cách thêm một thiết bị cảm hứng điều chỉnh nhiệt độ

Vật liệu mới lưu giữ và giải phóng nhiệt

Vật liệu mới lưu giữ và giải phóng nhiệt

Các chuyên gia nghiên cứu thuộc trường Đại học Trung Quốc Nottingham Ningbo (UNNC) tin rằng, sáng chế mới này của họ sẽ được ứng dụng trong các cấu trúc