Tag Archives: ống nano carbon

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Các thử nghiệm sử dụng các ống nano carbon cho thấy khả năng tự phục hồi hiệu quả hơn với hiệu suất bình quân 107,7%. Các nhà khoa học đã