Tag Archives: nhà khoa học

Vật liệu mới lưu giữ và giải phóng nhiệt

Vật liệu mới lưu giữ và giải phóng nhiệt

Các chuyên gia nghiên cứu thuộc trường Đại học Trung Quốc Nottingham Ningbo (UNNC) tin rằng, sáng chế mới này của họ sẽ được ứng dụng trong các cấu trúc

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Vật liệu sợi có thể tự chữa lành các vết nứt ở nhiệt độ dưới đông đặc

Các thử nghiệm sử dụng các ống nano carbon cho thấy khả năng tự phục hồi hiệu quả hơn với hiệu suất bình quân 107,7%. Các nhà khoa học đã