Tag Archives: nhà bê tông

Xây nhà không dùng gạch bằng công nghệ in 3D

Xây nhà không dùng gạch bằng công nghệ in 3D

Quá trình xây dựng ngôi nhà bằng bê-tông được thực hiện trong hai tháng và không cần dùng đến một viên gạch nào. Vì vậy, các ngôi nhà in 3D