Tag Archives: nghiên cứu

Vật liệu hút nước từ không khí

Vật liệu hút nước từ không khí

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard tạo ra vật liệu này đã lấy cảm hứng từ một loạt các đặc điểm ngưng tụ nước ở các loài sinh