Tag Archives: nghiên cứu mới

Dự án tạo ra năng lượng tái tạo lấy cảm hứng từ thực vật

Dự án tạo ra năng lượng tái tạo lấy cảm hứng từ thực vật

Sử dụng nước và ánh sáng mặt trời, họ có thể tạo ra năng lượng hydro tái tạo. Vào cuối tháng trước, HyperSolar đã công bố một “bước đột phá”

Vật liệu phát quang và ứng dụng trong công nghiệp

Vật liệu phát quang và ứng dụng trong công nghiệp

Ánh sáng kích thích tạo nên sự phát quang gồm: ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời) hoặc ánh sáng nhân tạo (như đèn trong nhà, đèn của các