Tag Archives: môi trường sống

Đô thị xanh đang trở thành xu thế mới

Đô thị xanh đang trở thành xu thế mới

Hy vọng qua việc tổ chức giải thưởng này, một bộ tiêu chí về CTX sẽ được hình thành và giúp cho thị trường BĐS của nước nhà sẽ ngày