Tag Archives: malaysia

Ứng dụng của công nghệ nano vào làm mát các tòa nhà

Ứng dụng của công nghệ nano vào làm mát các tòa nhà

Hầu hết các tòa nhà hiện đại đang sử dụng vật liệu xây dựng trọng lượng nhẹ và quán tính nhiệt thấp. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Institut