Tag Archives: làm nhà bằng máy in 3d

Singapore sắp ứng dụng xây dựng nhà bằng công nghệ in 3D cho người già

Singapore sắp ứng dụng xây dựng nhà bằng công nghệ in 3D cho người già

Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà cho những người già với giá rẻ và không phải phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Mặc dù công nghệ