Tag Archives: công trình xây dựng

Đô thị xanh đang trở thành xu thế mới

Đô thị xanh đang trở thành xu thế mới

Hy vọng qua việc tổ chức giải thưởng này, một bộ tiêu chí về CTX sẽ được hình thành và giúp cho thị trường BĐS của nước nhà sẽ ngày

Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho đảo Lý sơn

Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho đảo Lý sơn

Thời gian thực hiện Dự án 3 năm tính từ khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt Dự án. UBND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan chủ quản Dự