Tag Archives: cong đường nhựa dẻo

Hà Lan có thể sẽ là thành phố đầu tiên làm đường với các chất dẻo tái chế

Hà Lan có thể sẽ là thành phố đầu tiên làm đường với các chất dẻo tái chế

Hà Lan sẽ là quốc gia đầu tiên lát đường bằng nhựa dẻo sau khi hội đồng thành phố Rotterdam phát biểu rằng họ đang cân nhắc để thử nghiệm