Tag Archives: ánh sáng mặt trời

Dự án tạo ra năng lượng tái tạo lấy cảm hứng từ thực vật

Dự án tạo ra năng lượng tái tạo lấy cảm hứng từ thực vật

Sử dụng nước và ánh sáng mặt trời, họ có thể tạo ra năng lượng hydro tái tạo. Vào cuối tháng trước, HyperSolar đã công bố một “bước đột phá”